english english flag
 
facebook utvs
 
úřední deska utvs
 
GDPR
 Hlavní stránka 
 
 
 
 

Zapisování na TV

 
 
 

Povinná + volitelná TV

 
 
 
 

Sportoviště pro výuku

 
 

Pokyny pro zápis povinné a volitelné TV
do zimního semestru 2019/2020

 
Zápis do hodin TV je možný od 9. září od 8.00 hodin do 6. října 2019

Po tomto datu je možný zápis do hodiny TV pouze po dohodě s vyučujícím!

 
Zápis do zimních lyžařských a snowboardových kurzů
bude otevřen také od 9. září 2019 od 8:00 hodin.

Bližší informace o zimních kurzech naleznete pod záložkou "KURZY"
 

Postup přihlašování na TV:

 1. Zapíšete si kód pro TV do KOSu.
 2. Povinná TV - v prvním semestru Vás do KOSu zapíše studijní oddělení
  Volitelná TV - kód si zapisujete sami. V případě již uzavřeného zápisu je možné požádat o dodatečný zápis na studijním oddělení (do 14 dnů od zahájení semestru).
  • Před zápisem do KOSu si prostudujte přehled kódů pro TV pro jednotlivé fakulty.
  • Nevíte co je to KOS a jak jej ovládat? Připravili jsme pro vás stručný a jednoduchý návod.
  • vykřičník Úspěšný zápis hodiny TV na webu ÚTVS je možný až následující den po zapsání kódu pro TV do KOSu.

 3. Zapíšete se do konkrétní hodiny TV na webových stránkách ÚTVS ČVUT
 4.  Pozor!!! Zapsaná hodina TV se nezobrazí ve Vašem rozvrhu.

  • před přihlášením si můžete v levém sloupci v sekci Povinná + volitelná TV pod nabídkou přehled hodin TV prohlédnout všechny nabízené sporty, výukové hodiny a jejich obsazenost,
  • zápis do konkrétní hodiny je možný až po přihlášení - v sekci Zapisování na TV vyberete přihlášení,
  • přihlašovací údaje jsou shodné jako do systému KOS,
  • pokud máte zapsáno více kódů v KOSu, můžete si ke každému kódu zapsat hodinu tělesné výchovy - vyberete kód z rozbalovacího menu,
  • z nabídky si vyberte cvičení, které vás zajímá a jež není obsazeno,
  • pomocí tlačítka zapsat se přihlásíte do zvoleného cvičení,
  • pokud je tlačítko zapsat šedivé, není možné se do tohoto cvičení zapsat z časových nebo kapacitních důvodů,
  • zkontrolujete si, že vás systém úspěšně zapsal - vaše jméno je v seznamu zapsaných studentů (kliknutím na číslo v kolonce zs),
  • v případě, že chcete provést změnu, zapíšete se do jiného volného cvičení a předchozí zápis bude automaticky nahrazen,
  • pokud se chcete z vybrané hodiny pouze odhlásit, klikněte u informace o zapsaném předmětu (v horní části stránky) na tlačítko smaž.
    
 5. V určený čas přijdete do hodiny TV, kterou jste si vybrali. Výuka TV začíná 23. září 2019.
 6. U hodin, kde bude vybírán poplatek, předložíte vyučujícímu v první hodině TV doklad o zaplacení. Více informací o placení najdete na stránce o platbách.
 7. Studenti, kteří budou nárokovat osvobození z povinné TV ze zdravotních nebo výkonnostních důvodů, musí podat žádost o osvobození z povinné TV dle následujících pokynů.
  Studentům se zdravotním handicapem nabízí ÚTVS individuální přizpůsobení podmínek v hodinách tělesné výchovy. Vaše zapojení do hodin tělesné výchovy je potřeba předem projednat s PaedDr. Lubošem Neumanem (ÚTVS - Pod Juliskou 4 - místnost 204/b).
 8. Pokud jste již zaplatili za výuku a nebudete cvičení navštěvovat, musíte o případné vrácení poplatku požádat písemně! Vytiskněte si formulář, vyplňte jej a podepsaný odevzdejte na sekretariátu ÚTVS.
Pokud chcete navštěvovat více hodin TV, musíte si zapsat také více kódů pro TV do KOSu. Pak si můžete na ÚTVS zapsat ke každému kódu jinou hodinu TV.

 
 

 
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze | Pod Juliskou 4 | 160 00 Praha 6 | Tel.: (+420) 22435 1881/2 | Fax.: (+420) 233 337 353 | Email: sekretariat@utvs.cvut.cz
RSS
None