english english flag
 
facebook utvs
 
úřední deska utvs
 Hlavní stránka 
 
 
 
 

Zapisování na TV

 
 
 

Povinná + volitelná TV

 
 
 
 

Sportoviště pro výuku

 
 

Přehled kódů do KOSu pro TV a kurzy

 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Studenti FJFI ČVUT mají tělesnou výchovu i zimní kurz pouze volitelně, přičemž během studia lze za TV získat až 4 kredity. V zimním semestru si lze postupně zvolit TV jako volitelný předmět (TV-1 nebo TV-3) za 1 kredit. Dále si studenti mohou v zimních semestrech zapisovat zimní kurz a volitelnou TV bez nároku na kredity, jak je uvedeno v následujících tabulkách:

kódy pro TV volitelný za kredit popis
TV-2 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu 1x za studium
TV-4 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu 1x za studium
TVV Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý semestr studia
TVV0 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý semestr studia

kódy pro kurzy volitelný za kredit popis
TVKLV Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý letní semestr studia bez omezení

 
Kódy v KOSu vypisuje ÚTVS, nikoli vaše fakulta!
(Předměty → Zápis předmětu → Dle kódu → zvolte kód dle tabulek → Zapsat)

 
 

 
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze | Pod Juliskou 4 | 160 00 Praha 6 | Tel.: (+420) 22435 1881/2 | Fax.: (+420) 233 337 353 | Email: sekretariat@utvs.cvut.cz
RSS
None