english english flag
 
facebook utvs
 
úřední deska utvs
 
GDPR
 Hlavní stránka 
 
 
 
 

Zapisování na TV

 
 
 

Povinná + volitelná TV

 
 
 
 

Sportoviště pro výuku

 
 

Přehled kódů do KOSu pro TV a kurzy

 

Fakulta elektrotechnická

Studenti FEL ČVUT mají tělesnou výchovu i zimní nebo letní sportovní kurzy pouze volitelné, přičemž během řádného studia lze za TV každý semestr získat kredit. Tělesnou výchovu lze jednou za studium zvolit jako humanitní předmět (A003TV) za 2 kredity a každý další semestr jakou volitelný předmět (TV-V1) za 1 kredit. Dále si studenti mohou zapisovat v jednotlivých semestrech zimní nebo letní kurzy a volitelnou TV bez nároku na kredity, jak je uvedeno v následujících tabulkách:

kódy pro TV volitelný za kredit popis
A003TV Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu 1x za studiun, nikoliv však současně s TV-V1
TV-V1 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý semestr studia, nikoliv však současně s A003TV
TVV Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý semestr studia
TVV0 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý semestr studia

kódy pro kurzy volitelný za kredit popis
TVKZV Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý zimní semestr studia bez omezení
UTVS_KURZ Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu

 
Kódy v KOSu vypisuje ÚTVS, nikoli vaše fakulta!
(Předměty → Zápis předmětu → Dle kódu → zvolte kód dle tabulek → Zapsat)

 
 

 
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze | Pod Juliskou 4 | 160 00 Praha 6 | Tel.: (+420) 22435 1881/2 | Fax.: (+420) 233 337 353 | Email: sekretariat@utvs.cvut.cz
RSS
None