english english flag
 
facebook utvs
 
úřední deska utvs
 
GDPR
 Hlavní stránka 
 
 
 
 

Zapisování na TV

 
 
 

Povinná + volitelná TV

 
 
 
 

Sportoviště pro výuku

 
 

Přehled kódů do KOSu pro TV a kurzy

 

Fakulta biomedicínského inženýrství

Studenti FBMI ČVUT oborů FZ, ZZ a PŘKS absolvují během studia profesní TV a kurzy v rozsahu podle studijních plánů a získají za ně odpovídající kredity. Studenti ostatních oborů mohou absolvovat v rámci volitelných předmětů tělesnou výchovu za 1 kredit (TV-V1) nebo za 2 kredity (TV-V2). Dále si studenti mohou v jednotlivých semestrech zapisovat zimní nebo letní sportovní kurz a volitelnou TV bez nároku na kredity, jak je uvedeno v následujících tabulkách:

kódy pro TV volitelný za kredit popis
17PBFSPA2 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu dle studijních plánů
17PBFZTV2 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu dle studijních plánů
17PBPTV2 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu dle studijních plánů
17PBPTV4 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu dle studijních plánů
17PBZPSO2 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu dle studijních plánů
17PBZPTV2 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu dle studijních plánů
17PBZPTV4 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu dle studijních plánů
TV-V1 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý semestr studia
TV-V2 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý semestr studia
TVV Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý semestr studia
TVV0 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý semestr studia

kódy pro kurzy volitelný za kredit popis
TVKLV Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý letní semestr studia bez omezení

 
Kódy u profesních předmětů/kurzů (kódy 17…) vypisuje v KOSu FBMI.
Ostatní kódy vypisuje ÚTVS, nikoli vaše fakulta!

(Předměty → Zápis předmětu → Dle kódu → zvolte kód dle tabulek → Zapsat)

 
 

 
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze | Pod Juliskou 4 | 160 00 Praha 6 | Tel.: (+420) 22435 1881/2 | Fax.: (+420) 233 337 353 | Email: sekretariat@utvs.cvut.cz
RSS
None