english english flag
 
facebook utvs
 
úřední deska utvs
 
GDPR
 Hlavní stránka 
 
 
 
 

Vedení ÚTVS

 
ředitel
zástupce ředitele - vedoucí ekonomicko-provozního odboru
vedoucí pedagogického odboru
 
 

Sekretariát

 
 
 

Vyučující

 
 
 
 

Věda a výzkum

 
 
 

Sportovní reprezentace

 
 
 

Ekonomicko-provozní odbor

 
vedoucí ekonomického oddělení
vedoucí oddělení správy a provozu tělovýchovných zařízení

 
 

IT podpora

 

 

 
PaedDr. Vladana Botlíková, CSc.
Jméno:
PaedDr. Vladana Botlíková, CSc.
Email:
PaedDr. Vladana Botlíková, CSc.
Telefon:
+420 224 351 896
Místnost:
Pod Juliskou 4, č. 215
Konzultace:
St 15:00 - 16:00
 
 

 
Lektorství:
 • Lektorka na školeních cvičitelů zdravotní TV pro ČASPV
 • Lektorka na školeních cvičitelů zdravotní TV pro Sokol

Vzdělání:
 • UK FTVS - obor TV/zeměpis
 • Roční studijní stáž na FTVS, tělovýchovného lékařství a zdravotní TV (TVL a ZTV)
 • Třílety aspirantský program na FTVS (katedra TVL a ZTV) zakončený obhajobou (CSc.)
 • Složení rigorozních zkoušek na FTVS (PaedDr.)

Další vzdělání:
 • Trenérka 3. třídy kulturistiky, cvičitelka lyžování, absolventka vzdělávacích kurzů zaměřených na tai-chi, oční cvičení, dechovou terapii, BOSU, spirální dynamiku, Feldenkreisovu metodu atd.

Výuka a kurzy:
 • Výuka: zdravotní TV, turistika, ZTV pro obor fyzioterapie
 • Zimní kurzy: vedoucí kurzu sjezdového lyžování, pokročilí (střediska ve Francii)
 • Letní kurzy: Vedoucí kurzu turistiky v Jeseníkách a Česko-saském Švýcarsku

Sportovní aktivity v rámci ČVUT:
 • VSK ČVUT Praha - oddíl turistiky: instruktorka
 • Vedoucí lyžařských kurzů zimní příprava turistů

Další informace:
 • Sport. kariéra v současnosti: aktivně vysokohorská turistika, sjezdové lyžování
 • Spoluautorka nových webových stránek Zdravotní tělesná výchova (koncepce a obsahová náplň stránek)
 • Spoluautorka nových webových stránek Posilování (koncepce a obsahová náplň stránek)
 • Spoluautorka nových webových stránek Turistika (koncepce a obsahová náplň stránek)
 • Spoluautorka nových webových stránek Fyzioterapie (koncepce a obsahová náplň stránek)

 
 
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze | Pod Juliskou 4 | 160 00 Praha 6 | Tel.: (+420) 22435 1881/2 | Fax.: (+420) 233 337 353 | Email: sekretariat@utvs.cvut.cz
RSS
None