english english flag
 
facebook utvs
 
úřední deska utvs
 
GDPR
 Hlavní stránka 
 
 
 
 

Vedení ÚTVS

 
ředitel
 • PhDr. Jaroslav Schmid, CSc.
zástupce ředitele - vedoucí ekonomicko-provozního odboru
vedoucí pedagogického odboru
 
 

Sekretariát

 
 
 

Vyučující

 
 
 
 

Věda a výzkum

 
 
 

Sportovní reprezentace

 
 
 

Ekonomicko-provozní odbor

 
vedoucí ekonomického oddělení
vedoucí oddělení správy a provozu tělovýchovných zařízení

 
 

IT podpora

 

 

 
PhDr. Jaroslav Schmid, CSc.
Jméno:
PhDr. Jaroslav Schmid, CSc.
Email:
PhDr. Jaroslav Schmid, CSc.
Telefon:
+420 224 351 885
Místnost:
Pod Juliskou 4, č. 210
Konzultace:
Út 10:00 - 11:00 ; Čt 10:00 - 11:00
 
 

 
Členství v AS:
 • 2001-2007 člen AS FS ČVUT
 • 2007-2016 člen AS ČVUT, člen komise hospodářské

Teze volebního programu:
 • podpora a rozvoj pedagogicko-vědeckých ústavů rektorátu ČVUT
 • rozvoj a výstavba sportovních, tělovýchovných a školících zařízení ÚTVS, jejich využití ve výuce i volném čase studentů a zaměstnanců
 • podpora a rozvoj sféry volného času studentů a zaměstnanců škol, kulturní a sportovní akce
 • propagace jména ČVUT prostřednictvím tělovýchovných akcí a sportovní reprezentace

Studium a pedagogická praxe
 • 1965-1970 FTVS UK
 • 1970-1971 Základní vojenská služba – Armádní sportovní vrcholové středisko Dukla Praha
 • 1971-1989 VŠCHT Praha, Katedra tělesné výchovy, odb. asistent
 • 1989-2006 Vedoucí Ústavu tělesné výchovy Fakulty strojní ČVUT v Praze
 • 2007-2016 Zástupce ředitele Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT a vedoucí odboru ekonomiky a provozu
 • 1976 Rigorózní zkoušky (PhDr.) – FTVS UK
 • 1986 Externí vědecká aspirantura, obor pedagogika (CSc.) – FTVS UK
 • 1988-1995 Reprezentační trenér házené žen
 • 1994-2016 Reprezentační trenér Akademické reprezentace házené žen
 • 1994 2. místo na AMS, ocenění MŠMT za „Vynikající reprezentaci vlasti“
 • 2012 1. místo na AMS

Tvůrčí a rozvojová činnost
 • 2001-2005 Člen vědecké rady FS
 • 2006 Ocenění – medaile FS ČVUT „Za významné zásluhy pro rozvoj FS“
 • 2000 Řešitel grantu (Nadace věda a výzkum) „Alternativní metody výzkumu pitného režimu sportovců“
 • 2005 Řešitel grantu (Rozvojový program 05) „Komplexní rozvoj osobnosti studentů“
 • 2006-2008 Řešitel grantu (Rozvojový program 06) „Komplexní rozvoj osobnosti studentů“

Řešitel rozvojových projektů MŠMT ČR
 • 2009 Pohybové aktivity sociálně, ekonomicky a zdravotně oslabených studentů
 • 2010 Modernizace FIT CENTRA ÚTVS ČVUT v Praze
 • 2011 Podpora integrace zdravotně handicapovaných studentů
 • 2012-2016 Modernizace a inovace zařízení pro zvyšování fyzické zdatnosti studentů

 
 
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze | Pod Juliskou 4 | 160 00 Praha 6 | Tel.: (+420) 22435 1881/2 | Fax.: (+420) 233 337 353 | Email: sekretariat@utvs.cvut.cz
RSS
None