english english flag
 
facebook utvs
 
úřední deska utvs
 
GDPR
 Hlavní stránka 
 
 
 
 

Zapisování na kurzy

 
 
 
 

Zimní výcvikové kurzy 2020

 

POZOR ! ! ! - Při placení kurzů je nutné zadávat variabilní i specifický symbol viz. placení kurzů
 

 

Přehled kódů do KOSu pro TV a kurzy

 

Fakulta strojní

Studenti FS ČVUT mají povinnou tělesnou výchovu ve druhém (TV-2) a třetím (TV-1) semestru studia, a to vždy za 1 kredit. V ostatních semestrech si mohou zapsat volitelnou TV (TV-V1) za 1 kredit. Zároveň mohou jednou za studium získat 1 kredit za letní nebo zimní kurz (TVK-V). Dále si studenti mohou v jednotlivých semestrech zapisovat zimní nebo letní sportovní kurzy a volitelnou TV bez nároku na kredity, jak je uvedeno v následujících tabulkách:

kódy pro TV volitelný za kredit popis
TV-1 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu povinný předmět ve 3. semestru
TV-V1 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý semestr studia, nikoliv však současně s TV-1 nebo TV-2
TVV Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý semestr studia
TVV0 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý semestr studia

kódy pro kurzy volitelný za kredit popis
TVK-V Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu volitelný kurz 1x za studium
TVKZV Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý zimní semestr studia bez omezení
UTVS_KURZ Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu

 
Kódy v KOSu vypisuje ÚTVS, nikoli vaše fakulta!
(Předměty → Zápis předmětu → Dle kódu → zvolte kód dle tabulek → Zapsat)

 
 

 
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze | Pod Juliskou 4 | 160 00 Praha 6 | Tel.: (+420) 22435 1881/2 | Fax.: (+420) 233 337 353 | Email: sekretariat@utvs.cvut.cz
RSS
None