english english flag
 
facebook utvs
 
úřední deska utvs
 
GDPR
 Hlavní stránka 
 
 
 
 

Zapisování na kurzy

 
 
 
 

Zimní výcvikové kurzy 2020

 

POZOR ! ! ! - Při placení kurzů je nutné zadávat variabilní i specifický symbol viz. placení kurzů
 

 

Přehled kódů do KOSu pro TV a kurzy

 

Fakulta biomedicínského inženýrství

Studenti FBMI ČVUT oborů FZ, ZZ a PŘKS absolvují během studia profesní TV a kurzy v rozsahu podle studijních plánů a získají za ně odpovídající kredity. Studenti ostatních oborů mohou absolvovat v rámci volitelných předmětů tělesnou výchovu za 1 kredit (TV-V1) nebo za 2 kredity (TV-V2). Dále si studenti mohou v jednotlivých semestrech zapisovat zimní nebo letní sportovní kurz a volitelnou TV bez nároku na kredity, jak je uvedeno v následujících tabulkách:

kódy pro TV volitelný za kredit popis
17PBFSPA1 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu dle studijních plánů
17PBFSPA3 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu dle studijních plánů
17PBFZTV1 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu dle studijních plánů
17PBPTV1 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu dle studijních plánů
17PBPTV3 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu dle studijních plánů
17PBZPSO1 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu dle studijních plánů
17PBZPTV1 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu dle studijních plánů
17PBZPTV3 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu dle studijních plánů
TV-V1 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý semestr studia
TV-V2 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý semestr studia
TVV Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý semestr studia
TVV0 Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý semestr studia

kódy pro kurzy volitelný za kredit popis
17PBZKHZ Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu dle studijních plánů
17PBZZVK Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu dle studijních plánů
TVKZV Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu každý zimní semestr studia bez omezení
UTVS_KURZ Volitelná/povinná výuka TV TV za kredit/bez kreditu

 
Kódy u profesních předmětů/kurzů (kódy 17…) vypisuje v KOSu FBMI.
Ostatní kódy vypisuje ÚTVS, nikoli vaše fakulta!

(Předměty → Zápis předmětu → Dle kódu → zvolte kód dle tabulek → Zapsat)

 
 

 
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze | Pod Juliskou 4 | 160 00 Praha 6 | Tel.: (+420) 22435 1881/2 | Fax.: (+420) 233 337 353 | Email: sekretariat@utvs.cvut.cz
RSS
None