english english flag
 
facebook utvs
 
úřední deska utvs
 Hlavní stránka 
 
 
 

Univerzita třetího věku - Cvičení seniorů I

"Sport seniorů I"
(dvouletý program 2017 – 2019)
 
Program zimního semestru 2017
(celý program kurzu je na konci anotace)

Pěší turistika
s poznávací činností doplněná i o vodní turistiku na kanoích, kajacích či dračích lodích. Jedná se o asi tříhodinové výlety na 9 - 10 km do zajímavých míst v okolí Prahy (chráněná území, naučné stezky či geologicky, historicky či botanicky zajímavé lokality).

Vede: Mgr. Čestmír Bulíř

Zdravá záda
Kurz je zaměřen na procvičení celého těla pomocí zdravotně zaměřených jednoduchých a účinných cvičení. Nejprve je zahřátí pomocí uvolňovacích a dynamických protahovacích cviků, s klidnou a příjemnou hudbou. Další část hodiny je věnována strečinkové sestavě na celé tělo, poté následuje důkladné procvičení celé páteře speciální cvičební sestavou. Na závěr je zařazeno dechové cvičení a relaxace. V průběhu některých hodin jsou zařazena i speciální cvičení (prvky z tai-chi, akupresura, automasáž, jogové dýchání atd.) Zaměřujeme se na nejčastější obtíže se zády, vzniklé následkem vadného držení těla, patologických změn páteře, potíží s meziobratlovými ploténkami atd.

Hodina obvykle končí uklidněním (prohloubené dýchání, krátká relaxace).

Co je dobré vědět - tipy pro trénink- technika cviků na posílení zad, kdy byste raději neměli trénovat,intenzita a délka zátěže s ohledem na věkové zvláštnosti našich „Masters“.

Pomůcky: therabandy, overbaly, BOSU, podložky.

Vede: PaedDr. Vladana Botlíková

 
Termín konání:

  • Pěší turistika: 2. 10. - 13. 11. 2017, 15.00 - 18.00 hodin (6 lekcí)
  • Zdravá záda: 20. 11. 2017 - 8. 1. 2018, 14.30 – 15.30 hodin (7 lekcí)

Místo konání:

Platba kurzu: cena: 500,- Kč. Platíte vždy do září (únoru), před začátkem semestru. Číslo účtu: 35-8052920227/0100, variabilní symbol: 10377
Vstupní požadavky: žádné
Rozsah předmětu: 25 vyučovacích hodin
Získaný certifikát: Osvědčení o absolvování
Garant kurzu: Doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.

Kontaktní osoba: Mgr. Klára Minaříková
ÚTVS ČVUT, Pod Juliskou 4, Praha 6
email: klara.minarikova@utvs.cvut.cz

Program kurzu "Sport seniorů I"
Dvouleté studium: Zimní semestr 2017 – Letní semestr 2019

Školní rok semestr sport
1. školní rok 2017 - 2018
ZIMA 2017 1. pol. semestru Turistika
2. pol. semestru Zdravá záda
LÉTO 2018 1. pol. semestru Kondiční posilování
2. pol. semestru Lukostřelba
2. školní rok 2018 - 2019
ZIMA 2018 1. pol. semestru Spinning
2. pol. semestru Tance
LÉTO 2019 1. pol. semestru Stolní tenis
2. pol. semestru Nordic walking

 

 
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze | Pod Juliskou 4 | 160 00 Praha 6 | Tel.: (+420) 22435 1881/2 | Fax.: (+420) 233 337 353 | Email: sekretariat@utvs.cvut.cz
RSS
None