english english flag
 
facebook utvs
 
úřední deska utvs
 
GDPR
 Hlavní stránka 
 
 
 
 

Oblastní přebory VŠ (OP VŠ)
akademická mistrovství ČR (AM ČR)
České akademické hry (ČAH)

Účast: v individuálních sportech studenti ČVUT všech forem studia a v kolektivních družstva nominovaná trenéry-učiteli ÚTVS

Přihlášky: Přihlášky na všechna akademická mistrovství jsou podávány prostřednictvím sekretariátu ÚTVS (sekretariat@utvs.cvut.cz). Pouze v méně známých sportech, většinou individuálních, se studenti mohou přihlásit přímo u pořadatele soutěže (popř. na příslušném sportovním svazu) s tím, že svou účast předběžně nahlásí i na sekretariátu ÚTVS – netýká se ČAH. Při přihlášení každý student uvede následující informace: jméno, příjmení, datum narození, fakultu, své osobní školní číslo, e–mailovou adresu a telefonní číslo.
V případě přihlášek na ČAH je potřeba ještě doplnit: trvalé bydliště, č. OP nebo pasu, sport, disciplína (u některých i výkon např. plavání, atletika), u orientačního běhu i číslo čipu (SI).

Náklady: Od 1. ledna 2017 platí účastníkům prokazatelné náklady organizátor soutěže (ne ÚTVS ČVUT).

Ocenění: Medailistům z akademických mistrovství ČR a ČAH navrhne vedení ÚTVS finančního ocenění. O jeho udělení rozhoduje vedení příslušných fakult ČVUT. V návrhu je zlatá medaile oceněna částkou 3 000 Kč, stříbrná medaile 2 000 Kč a bronzová medaile 1 000 Kč. Předpokládá se, že v každém sportu bude student finančně oceněn jen jednou za rok.

 

 
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze | Pod Juliskou 4 | 160 00 Praha 6 | Tel.: (+420) 22435 1881/2 | Fax.: (+420) 233 337 353 | Email: sekretariat@utvs.cvut.cz
RSS
None